John C. MaxwellJohn C. Maxwell Garden City-ben (Michigan, Amerikai Egyesült

Államok) született, 1947-ben. Édesapját követve a szolgálatban az
Ohio-i Keresztény Egyetemen diplomázott 1969-ben, majd mesterfokozatot
szerzett az Azuca Pacific Egyetemen, ezt követően doktorált
teológiából a Fuller Teológiai Egyetemen. Jelenleg Floridában
él feleségével, Margarettel. A több mint 30 évnyi lelkészi szolgálata
során Indiana, Ohio, Kalifornia és Florida államban vezetett
keresztény gyülekezeteket. 1995-ben lemondott a vezető pásztori
szolgálatról a Skyline Gyülekezetben (San Diego), hogy teljes idejét
az írásnak és a vezetésre fókuszáló előadásoknak szentelje.

 
2004-ben visszatért a pulpitusra, és mint Biblia tanító szolgál Floridában, a Christ Fellowship
Gyülekezetben. 2008 novembere óta vendégtanító a Crystal Cathedral Gyülekezetben,
Kaliforniában, és szolgálatait az Hour of Power televíziós programon keresztül közvetítik.
Munkásságának eredményeképpen több mint 80 nemzethez eljutott bibliai alapú vezetéselmélete.
Maxwell hitvallása és célja, hogy minden nemzetben hatékonyan működjenek a
keresztény közösségek, betöltve ezzel Jézus Krisztus Nagy Missziói Parancsát: „Menjetek el
azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a
Szentléleknek a nevében, és tanítsátok őket, hogy tartsák meg mindazt, amit én parancsoltam
nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig.” (Máté 28: 19-20)[hr]

 

John C. Maxwell nemzetközileg elismert vezetési szakértő, oktató és szerző, könyveiből több
mint 21 millió példány fogyott világszerte. Dr. Maxwell az EQUIP és a John Maxwell Company
szervezetek alapítója, ahol több mint 5 millió vezetőnek tartott képzést 174 országban.

 

Minden évben meghívott előadó a Fortune 100 cégeknél, nemzetközi kormányvezetőknél,
valamint olyan szervezeteknél, mint az amerikai hadsereg katonai akadémiája és
erődje (USMA), a National Football League és az ENSZ. A The New York Times,
a The Wall Street Journal és a Business Week bestseller író; több mint 2 millió példány fogyott
a The 21 Irrefutable Laws of Leadership (magyar címe: Amit a vezetésről tudni kell) című
könyvéből, valamint több mint 1 millió példány a The 21 Indispensable Qualities of a Leader
(magyar címe: A vezető 21 nélkülözhetetlen tulajdonsága) és a Developing the Leader
Within You (A benned levő vezető képzése) könyvekből.